Skip to main content

Oprettelse af byggepas til cirkulær, kulstoffattig og sund byudvikling

Projektets formål

Projektet ønsker at udvikle et såkaldte ’byggepas’ der rummer viden om materialesammensætning, komponentkarakterisering og en bygnings levetid. Formålet er at understøtte den cirkulær økonomitænkning i byggedesign og dermed bidrage til en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk byggebranche. Projektet ønsker også at bidrage med viden om cirkulær, kulstoffattig og sund byudvikling og sætte SDU på landkortet som nøgleinstitution for bæredygtighedsforskning i Danmark og Europa.

Projektet er relevant for alle dele af værdikæden i byggebranchen. Alt lige fra affaldshåndteringsselskaber, arkitektfirmaer, byggevirksomheder, byplanlæggere og myndigheder og lovgivere inden for renoveringspolitik. Med byggepasset vil projektet nemlig skabe en dataplatform, der sikre bedst mulig koordination mellem alle aktører fra byplanlægning til byggeprocessen og til sidst i affaldssorteringen når materialerne har mulighed for at blive genanvendt.

Projektets resultater

Dette projekt vil levere en åben dataplatform, hvor interessenter i hele byggebranchens værdikæde kan hente viden om løsninger, der bidrage til en bæredygtig og konkurrencedygtig byggebranche og lette dataharmonisering og systemforståelse for at udvikle cirkulære, lavt kulstofmæssige og sundhedsmæssige bymiljøer. 

Det forventes at denne platform også kan komme myndigheder og lovgivere til gavn som afsæt til udvikling af strategier og som beslutningsgrundlag inden for området.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Gang Liu, lektor, SDU Life Cycle Engineering, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Partnere

Henrik Wenzel, Professor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
Mikkel K. Kragh, Professor, Institut for Teknologi og Innovation
Zhi Cao, Post.doc, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi