Den åbne biogas-platform

Projektets formål

For at maksimere effekten af et biogasanlæg har designere og operatører brug for adgang til nøjagtige målinger og forudsigelser af metanudbytte samt billige værktøjer til overvågning af reaktoren i realtid.

Den første åbne dataplatform om biogas vil bidrage direkte til bedre effektivitet og økonomi i biogasanlæg. Synergierne ved åbne data, større datamining og overvågning i realtid har et stort potentiale mht. at øge produktionen af vedvarende energi og reduktion af forurening til fordel for samfundet som helhed.  

Projektets outcome

  • En åben database med metanudbytte og kinetik, der giver adgang til væsentlige data til forskning, biogasanlægsdesign og drift
  • Algoritmer til behandling af biogasdata og forudsige biogasproduktion og substratkvalitet fra begrænset information
  • Integration af de ovenfor beskrevne værktøjer i en interaktiv online platform, der opfylder behovene hos planteformænd, operatører, pædagoger og forskere
  • Pionere og udforske potentialet for breathanalysis teknologi (MCCIMS), der for øjeblikket anvendes ved SDU/OUH til ikke-invasiv sygdomsdetektering (fx lungecancer, COPD) til biogas reaktor status forudsigelse
  • Udvikle en åben data mining platform til præcist og effektivt at behandle biogas plante flygtige organiske forbindelser (VOC) profiler for at forudsige stabilitet og ydeevne
  • At udvikle nye dyb læringsværktøjer til ABACUS 2.0 til at håndtere den massive store dataudfordring, der opstår med VOC-online screening i forbindelse med plantedata

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Sasha D. Hafner, Lektor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Partnere

Jan Baumbach, Lektor, Institut for Matematik og Datalogi.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies