Skip to main content

Talentprogrammer

Initiativet skal bidrage til at tiltrække flere særligt talentfulde studerende og yde de bedst mulige rammer til at understøtte og udvikle deres talent på SDU via større faglige udfordringer end ved de normerede krav. Der er udarbejdet og implementeret procedurer og arbejdsgange for udvikling af lokale talentprogrammer, ligesom der er udarbejdet model for udvælgelse af tværgående talentprogrammer (call for tværfakultære talentprogrammer). Herudover er der udarbejdet kvalitetsstandarder med henblik på at monitorere kvaliteten i talentprogrammer. Disse forslag er implementeret i kvalitetspolitikken og kvalitetssikringssystemet efteråret 2017.


For nærmere oplysninger kan du kontakte chef for Studieservice Annette Lund på mail alun@sdu.dk.


Tilbage til uddannelse og livslang læring