Skip to main content

Internationalisering

Formålet med initiativet var at bidrage til at studerende på SDU får en endnu bedre, internationalt orienteret uddannelse, der gør dem attraktive på det danske og det globale arbejdsmarked, samt at øge antallet af udenlandske studerende på SDU. Fra september 2017 indførte SDU som det første universitet en ordning, hvor alle studerende skal gennemføre et internationalt semester (enten i form af udlandsophold eller ’internationalisation at home’). Herudover er der udarbejdet principper og retningslinjer for internationalisering af uddannelserne, der indarbejdes i SDU’s kvalitetspolitik. Disse principper og retningslinjer indeholder udover krav om international dimension i alle studieordninger også krav og forventninger til vejledning, sprogkurser, markedsføring mv. og monitorering i forhold til den internationale dimension.


For nærmere oplysninger kan du kontakte chef for Studieservice Annette Lund på mail alun@sdu.dk.


Tilbage til uddannelse og livslang læring