Skip to main content

Fremtidens Uddannelser 2.0

I starten af 2018 besluttede direktionen i forhold til ’Fremtidens Uddannelser’ at fortsætte den strategiske indsats omkring radikal uddannelsesinnovation i en 2.0 udgave. Hovedelementerne i Fremtidens Uddannelser 2.0 er dels uddannelseseksperimenter og spydspidsprojekter. Formålet med et uddannelseseksperiment er med afsæt i en konkret uddannelse at udforske og producere ”blueprints” for, hvorledes uddannelsen kunne se ud, når der brydes radikalt med eksisterende strukturer og rammer for universitetsuddannelser. Fokus i et uddannelseseksperiment vil være at udforske og afprøve alternative bud på uddannelsens indretning, forløb, didaktik og læringselementer. I øjeblikket gennemføres et uddannelseseksperiment på journalistuddannelsen på SDU. Formålet med spydspidsprojekter er at fremme pædagogiske udviklingsprojekter, der under de eksisterende rammer og strukturer for universitetsuddannelser tester nye og innovative læringsforløb, teknologier eller andre elementer, der radikalt ændrer i læringsmiljøet og udfordrer eksisterende læringsforståelser, undervisnings- og arbejdsformer osv. med det formål at skabe bedre uddannelser.


Kontakt projektleder Peter Bro ppe@journalism.sdu.dk / Rie Troelsen riet@sdu.dk for nærmere information.


Tilbage til uddannelse og livslang læring