Skip to main content

Egendimensionering

Initiativet skal ses som et bidrag til at udvikle relevansen i uddannelserne. SDU vil uddanne kandidater, der hurtigt kommer i beskæftigelse eller etablerer egen virksomhed (iværksættere). Der blev derfor i 2015 udviklet og implementeret en model for justering af BA-optag for at imødekomme dimensioneringsbehov.. De ønskede effekter er, at SDU opfattes som ansvarlig grundet at vi selv beskærer vores optag, selvom ingen tvinger os til det og at SDU kan komme til at stå stærkere økonomisk end andre universiteter grundet at vores egendimensionering fritager os fra uforudsete ministerielle indgreb. En opgørelse over egendimensionering gennemført i 2017 og 2018 viser, at 99 ud af 162 uddannelser i perioden 2016-2018 er blevet dimensioneret, herunder er 71 dimensioneret alene som følge af egendimensionering. Kontakt Studieservice for nærmere oplysninger.


For nærmere oplysninger kan du kontakte chef for Studieservice Annette Lund på mail alun@sdu.dk.


Tilbage til uddannelse og livslang læring