Skip to main content

Advanced Analytics

Initiativet, der sættes i gang i 2018, har til formål at udnytte de muligheder, som bl.a. maskinlæring giver for strategisk beslutningsunderstøttelse og adfærdsændring. Som en del af initiativet skal udvikles:

Web-applikation til organisatorisk læring med henblik på ledelsens strategiske beslutningsgrundlag. Udgangspunktet er prædiktiv dataanalyse baseret på erfaringerne fra maskinlæring i forhold til testbaseret optag. Der vil være fokus på forudsigelser for eksempelvis frafald, studietid, STÅ og dimittendledighed.

Web-applikation til akademisk læring med henblik på undervisernes forberedelse i forhold til viden om deres studerende. Udgangspunktet vil i første omgang være deskriptiv analyse med anvendelse af real time data vedrørende de tilmeldte studerende for hvert fag. Efterfølgende vil prædiktive data skulle indarbejdes.

Mobil-applikation til studerendes selv-monitorering: Feedback og nudging i forhold til deres studieindsats. Denne løsning har en række andre forudsætninger end de to øvrige, men tager afsæt i samme datagrundlag. Kontakt den centrale analyseenhed i Rektorsekretariatet for nærmere oplysninger.


Tilbage til uddannelse og livslang læring