Skip to main content

Uddannelse og livslang læring

Formålet med uddannelsesinnovation er at udforske og afprøve alternative - og nogle gange radikale - bud på universitetsuddannelsernes indretning, forløb, didaktik og læringselementer.

De strategiske indsatser spænder bredt. Det kan være nye måder at optage studerende på gennem test og samtaler. Det kan også handle om, hvordan vi anvender teknologien til at gøre undervisningen på de videregående uddannelser endnu bedre.

Samlet set er ambitionen med uddannelsesinnovation at bidrage til udvikle relevansen og kvaliteten af vores uddannelser til et arbejdsmarked, der er i hastig forandring.

De strategiske indsatser inden for uddannelsesinnovation vil typisk være tværfakultære og være finansieret gennem direktionens strategiske pulje.

Indsatser:


Egendimensionering

Fremtidens uddannelse 2.0

Internationalisering

Talentprogrammer

Testbaseret optag

Advanced analytics

Nyakkreditering

Se også:

 


Sidst opdateret: 11.06.2021