Skip to main content

Mennesker og organisation

I SDU oplever vi at stadigt hurtigere bølger af ny og mere avanceret teknologi, ændret studieadfærd blandt vores studerende, skærpet konkurrencen om de bedste forskere og ekstern finansiering og skiftende politiske dagsordner i stigende grad kalder på nytænkning og agilitet i måden at udvikle universitetet på. Formålet med initiativerne under ’Mennesker og organisation’ er at ruste SDU bedst muligt til både de udfordringer og muligheder, der følger af en stadig mere turbulent og omskiftelig fremtid.

Indsatser:Forskning og vidensamarbejde
Uddannelse og livslang læring
Tilbage til SDU's tværgående strategiske indsatser