Skip to main content
strategi

SDU's tværgående strategiske indsatser

Hver eneste talentfulde studerende, ambitiøse forsker og dedikerede ansatte spiller en nøglerolle i udmøntningen af SDU’s strategi. Lokale initiativer og eksperimenter i egen enhed, strategiske indsatser på fakulteterne har således alle stor betydning for, at strategien bliver omsat til handling, og det gør den mange steder i dag.

Her mere om baggrunden for SDU’s strategi.


Som universitet skal vi skabe synlige resultater, der giver værdi for samfundet. Ny teknologi, bedre sundhed for borgerne, høj kvalitet i forskningen er blot nogle af SDU’s bidrag til samfundsudviklingen. Vi skal også kunne omstille os, dimensionere, hvor der er behov for det, prioritere forskningsmidlerne og styre driften i samspil med et globaliseret vidensamfund præget af kompleksitet, usikkerhed og konkurrence.

På de følgende sider præsenteres de igangværende strategiske indsatser, som direktionen har prioriteret på tværs af SDU. Indsatser som på forskellig vis skal udforske og afprøve nye veje på vegne af hele SDU.

Forskning og vidensamarbejde

Uddannelse og livslang læring

Mennesker og organisation

Sidst opdateret: 08.06.2021