Skip to main content

SDU's tværgående strategiske indsatser

Som universitet skal vi skabe synlige resultater, der giver værdi for samfundet. Ny teknologi, bedre sundhed for borgerne, høj kvalitet i forskningen er blot nogle af SDU’s bidrag til samfundsudviklingen. Vi skal også kunne omstille os, dimensionere, hvor der er behov for det, prioritere forskningsmidlerne og styre driften i samspil med et globaliseret vidensamfund præget af kompleksitet, usikkerhed og konkurrence.

På de følgende sider præsenteres de igangværende strategiske indsatser, som direktionen har prioriteret på tværs af SDU. Indsatser som på forskellig vis skal udforske og afprøve nye veje på vegne af hele SDU.

Forskning og vidensamarbejde

Uddannelse og livslang læring

Mennesker og organisation