SDU's tværgående strategiske indsatser

Hver eneste talentfulde studerende, ambitiøse forsker og dedikerede ansatte spiller en nøglerolle i udmøntningen af SDU’s strategi. Lokale initiativer og eksperimenter i egen enhed, strategiske indsatser på fakulteterne har således alle stor betydning for, at strategien bliver omsat til handling, og det gør den mange steder i dag. Her mere om baggrunden for SDU’s strategi.


Som universitet skal vi skabe synlige resultater, der giver værdi for samfundet. Ny teknologi, bedre sundhed for borgerne, høj kvalitet i forskningen er blot nogle af SDU’s bidrag til samfundsudviklingen. Vi skal også kunne omstille os, dimensionere, hvor der er behov for det, prioritere forskningsmidlerne og styre driften i samspil med et globaliseret vidensamfund præget af kompleksitet, usikkerhed og konkurrence.

Det kræver et stykke henad vejen et brud med klassiske forståelser af strategi kendetegnet ved linearitet i processen (vi ordner begivenheder og indsatser som perler på en snor, så vi efterfølgende kan håndtere en ting af gangen), objektivitet og sikkerhed (først når vi har fuldt overblik over situationen, er det sikkert at handle). Og kalder på en strategitilgang, der i højere grad gør organisationens medlemmer til aktører og anerkender, at deres meninger, synspunkter og indsigt er særdeles værdifulde for arbejdet med strategien.

Derfor har vi en strategi, der er så åben og fleksibel, at vi fortløbende og ud af flere samtidige spor kan arbejde med at omsætte vores strategi til handlinger på mange niveauer i SDU. På ledelsesniveau, på fakultets-, center- og institutniveau. Det er ambitionen at være lydhøre over for lokale forslag, at være agile og tilpasningsdygtige i forhold til omverdenen og skabe resultater, der styrker SDU’s position på langt sigt.

Strategien er på tre linjer. Den har et ydre og tre indre pejlemærker. Det ydre pejlemærke er, at kerneopgaverne skal skabe værdi for og med samfundet. De fire indre pejlemærker er, at udførelsen af kerneopgaverne skal karakteriseres af: Kvalitet, relevans, bæredygtighed og differentiering.

Vi skaber værdi for og med samfundet
Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke
Vi bryder grænser og former fremtiden

På de følgende sider præsenteres de igangværende strategiske indsatser, som direktionen har prioriteret på tværs af SDU. Indsatser som på forskellig vis skal udforske og afprøve nye veje på vegne af hele SDU.

For mere viden, for gode eksempler og spørgsmål om, hvem man skal henvende sig til, kontakt da strategichef Flemming Bridal flbr@sdu.dk.

Læs mere:

Forskning og vidensamarbejde
Uddannelse og livslang læring
Mennesker og organisation
SDU's strategi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies