Retningslinjer for SDU PhD Award

SDU PhD Award’en bliver tildelt for et fremragende/excellent ph.d.-projekt. Der uddeles hvert år fem priser – én per fakultet. Det er Akademisk Råd på hvert fakultet, som træffer beslutningen om indstillingen af fakultetets kandidat. Uddelingen sker ved den årlige ph.d.-afslutning, som koordineres af Maria Tværgaard (mt@sdu.dk) i Rektorsekretariatet.

SDU’s ph.d.-afslutning foregår den første torsdag i juni, og næste gang er således  torsdag den 4. juni 2020. Grundlaget for tildeling af SDU PhD Award er ph.d.-grader tildelt mellem 1. maj og 1. maj det respektive år forud for ph.d.-afslutningen. Kandidater til SDU PhD Award 2020 skal således have forsvaret ph.d.-afhandlinger i perioden 1. maj 2019 til 1. maj 2020.

Hovedkriterium for tildeling:

Den særligt gode afhandling / det særligt gode projekt bedømt på grundlag af forskningside og forskningshøjde.

Proces og praktik:

Det er op til det enkelte fakultet at planlægge indstillings- og udvælgelsesprocessen for egne kandidater til SDU PhD Award’en. Dog skal grundlaget for tildelingen være det samme hovedkriterium på tværs af fakulteterne jf. ovenfor.

Fakulteterne bedes fremsende relevante informationer om den udvalgte kandidat inden den 11. maj 2020 til Maria Tværgaard (mt@sdu.dk) i Rektorsekretariatet, som varetager den overordnede koordinering af prisen.

Prisen er et diplom og en buket blomster.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies