Kommissorium og opgaver

Universitetshistorisk Udvalg er nedsat d. 19. januar 2007 og har følgende opgaver:

1. at indsamle og bevare materialer (dokumenter, publikationer, manuskripter, interviews, erindringer, fotografier, lydoptagelser og levende billeder), der kan belyse institutionens historie

2. at yde universitetshistorisk bistand og rådgivning efter henvendelse

3. at deltage i udvalgte forsknings- og formidlingsprojekter

4. at vedligeholde SDU-hjemmesidens historiske sider