Skip to main content

Universitetshistorisk Udvalg

Error while rendering view [AtlasSlider].

Universitetshistorisk Udvalg ved Syddansk Universitet blev oprettet i 2007.

Udvalget har til opgave at indsamle og bevare materiale, der kan belyse institutionens historie, herunder de ind-fusionerede institutioners historie.

I udvalget sidder ét medlem fra hvert af de fem fakulteter, ét medlem fra fællesområdet, to medlemmer fra Syddansk Universitetsbibliotek (hvoraf ét fungerer som sekretær for udvalget) samt tre medlemmer fra Institut for Historie, hvoraf ét fungerer som udvalgets formand og ét som daglig leder af udvalgets arbejde. Alle medlemmer udpeges af rektor.

Udvalget kan kontaktes på tlf. 6550 4456.

Sidst opdateret: 22.09.2020