Syddansk Universitetsbibliotek

Syddansk Universitetsbibliotek opstod ved en fusion mellem forskningsbibliotekerne tilknyttet de institutioner, der indgik i Syddansk Universitet. Fusionen blev gennemført med virkning fra 1. januar 1999.

I 2006 fusionerede Syddansk Universitet med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, hvorved Odense Tekniske Bibliotek blev en del af Syddansk Universitetsbibliotek, og efter indfusioneringen af Handelshøjskolecentret Slagelse i 2007 ligger der også et campusbibliotek i Slagelse.

På Syddansk Universitetsbiblioteks hjemmeside kan man læse mere om de samlinger, der gennem tiden er indgået, for eksempel Herlufsholm Skoles bibliotek, Fyens Stiftsbibliotek, Statskonsulent K. Hansens samling og Julius Bomholts samling.