Skip to main content

Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum (1963)

I 1960 henvendte Sønderjyllands Erhvervsråd og regionens to store industrivirksomheder, Brdr. Gram i Vojens og Danfoss i Nordborg, sig til Undervisningsministeriet og foreslog, at der blev oprettet et sønderjysk teknikum. Tidspunktet var gunstigt, for året forinden havde teknikerkommissionen peget på behovet for flere ingeniører.

Sønderborg Teknikum blev det første af de nye teknika, der oprettedes efter teknikumloven af 1962. Tekstilvirksomheden Møller & Co. stod netop for at fraflytte sine fabriksbygninger i Voldgade, og her åbnedes ingeniørstudiet officielt den 15. april 1963.

Da det i 1976 blev muligt at komme ind på teknikum uden en foregående 4-årig lærlinge­uddannelse, rystede mange på hovedet og frygtede, at den nye tids teknikumingeniører ville blive teoretikere uden praktisk sans. Sønderborg Teknikum gjorde kritikken til skamme med en række praktiske studenterprojekter, blandt andet den solcelledrevne ”Solvogn Danmark”, der i 1987 gennemførte et væddeløb tværs over Australien.

1990 udvidede Sønderborg Teknikum sit tilbud til også at omfatte civilingeniørstudiet (i samarbejde med Aalborg Universitetscenter). Desværre var søgningen ikke tilstrækkelig, og det blev aldrig til mere end én årgang civilingeniører fra Sønderjylland. Tre år senere blev titlen ”teknikumingeniør” afløst af ”diplomingeniør”, og Sønderborg Teknikum tog navneforandring til ”Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum”.

Den 1. januar 1997 blev Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum fusioneret med Handelshøjskole Syd og flyttede fra den gamle tekstilfabrik til HHS’ bygninger på Kløvermarken.

I dag sker uddannelsen til ingeniør på Det Tekniske Fakultet.

Topbilledet viser den første årgang ingeniører, der blev dimitteret fra Sønderborg Teknikum.

Sidst opdateret: 17.01.2017