Skip to main content

Odense Universitet (1966)

På baggrund af en stigende pladsmangel på lægestudierne i København og Århus besluttede Folketinget i 1962 at oprette et lægevidenskabeligt fakultet i Odense. To år senere ændredes det til at omfatte et ”helt” universitet med fire fakulteter, og i 1966 kunne Danmarks tredje universitet slå dørene op – ganske vist til lånte lokaler i Odense Teknikums nye bygninger på Niels Bohrs Allé. Herfra flyttede universitetet til et midlertidigt byggeri længere mod øst, og herfra videre østpå til det nuværende, permanente, universitetskompleks på Campusvej, mens lægestudiet var placeret på J.B. Winsløws Vej i tilknytning til Odense Universitetshospital.

I 1998 blev Odense Universitet fusioneret med Handelshøjskole Syd-Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter til det nye Syddansk Universitet, og i 2006 blev Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum optaget som det femte fakultet på SDU.

I dag ligger det ”gamle” Odense Universitet fordelt på tre hovedadresser i Odense. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som kan føre sin historie tilbage til 1962-loven, er placeret på J.B. Winsløvs Vej. Det Tekniske Fakultet finder man på Niels Bohrs Allé, i de samme bygninger hvor Odense Universitet første gang modtog studenter i september 1966. De øvrige fakulteter og SDUs centrale administration er samlet i universitetsbygningerne på Campusvej.

Links:

Institut for Fysik og Kemi

Sidst opdateret: 13.01.2017