Skip to main content

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (1905)

Odense tekniske Læreanstalt, den senere Odense Tekniske Skole, begyndte sin undervisning i 1844. Det foregik i to loftsværelser hos murermester Harald Frost, der også var formand for skolens bestyrelse. Skolen voksede hastigt i takt med 1800-tallets industrialisering. 1899 flyttede den til nye bygninger ved Munke Mose (billedet herover), og i 1905 blev Teknisk Skoles undervisning, der primært rettede sig mod håndværkerlærlinge, suppleret med et nyoprettet Odense Maskinteknikum, en treårig ingeniøruddannelse, der havde bestyrelse og bygninger fælles med Teknisk Skole.

1962 skiltes vejene: Odense Teknikum blev en selvstændig uddannelsesinstitution i egne bygninger på Niels Bohrs Alle. I de første år efter oprettelsen af Odense Universitet i 1966 havde universitetet også til huse i Teknikums bygninger.

I dag sker uddannelsen til ingeniør på Det Tekniske Fakultet.

Sidst opdateret: 17.01.2017