Skip to main content

Handelshøjskole Syd, Esbjerg og Varde (1984)

For tredive år siden fandtes der kun to danske handelshøjskoler – København og Aarhus – men der var fire mindre "handelshøjskoleafdelinger" i det sydjyske (Varde, Esbjerg, Sønderborg og Kolding), som stod under tilsyn af de "to store". Afdelingerne i Varde og Esbjerg hørte under Aarhus.

I juni 1983 vedtog Folketinget en ny handelshøjskolelov, hvorved "undervisningsministeren bemyndiges til at godkende oprettelse af en handelshøjskole for Syd- og Sønderjylland, opbygget over en periode til en højere læreanstalt på lige fod med handelshøjskolerne i København og Aarhus". Den nye læreanstalt skulle som noget nyt være en decentral institution med fire campi og rektorkontor i Sønderborg, men undervisning i Varde, Esbjerg og Kolding.

Handelshøjskoleafdelingen i Varde havde haft til huse på Handelsskolen, men både skolen og højskolen havde brug for mere plads. I et godt parløb mellem borgmester Chresten Nielsen og formanden for HHS' repræsentantskab, dommer Poul Buch, fandt man hurtigt frem til en løsning, hvor kommunen byggede en ny HHS-bygning i Vardes nordlige udkant og lejede den videre til HHS. Ved "bodelingen" mellem handelsskolen og handelshøjskolen sikrede den musikinteresserede Poul Buch sig skolens flygel, som blev flyttet til kantinen på HHS-Varde.

I Esbjerg var HHS' første år anderledes omflakkende: Først en tidligere fabrik i Teglværksgade, derefter en nedlagt børnehave i Jerne. Fire år  efter oprettelsen af HHS kunne man endelig flytte ind i den gule bygning på Niels Bohrs Vej i Esbjergs "uddannelsespark".

HHS Perspektiv
I sommeren 1995 blev de to afdelinger i Esbjerg og Varde samlet på Niels Bohrs Vej. Heldigvis sørgede man for at få flyglet med.
Det står nu i SDU Esbjergs auditorium og bruges blandt andet ved dimissionsfester, og når Esbjerg Universitetskor holder prøver eller giver koncerter

Sidst opdateret: 15.05.2017