Skip to main content

SDU's centrale ligestillingsudvalg

Udvalget blev nedsat af Direktionen og trådte sammen for første gang i marts 2011. Formålet er at holde fokus på og systematisere ligestillingsarbejdet på SDU. Udvalgets arbejde understøtter således  SDUs ligestillingsindsats på tværs af fakulteter og enheder, og arbejdet er foranlediget af SDUs ambition om at tiltrække og fastholde toppen af hele talentmassen – den mandlige såvel som den kvindelige – og om at det videnskabelige personales kønssammensætning i højere grad skal afspejle såvel de studerendes som det omgivende samfunds.

 

SDU's Gender Equality Team fungerer som task force for udvalget.

 

Det centrale ligestillingsudvalg mødes 2-6 gange årligt, og har bl.a. ansvar for at udarbejde en årlige rapport til Direktionen hvori der redegøres for ligestillingsarbejdet på SDU. Rapporten udarbejdes med indspil fra de lokale ligestillingsudvalg på fakulteterne og i centraladministrationen.

 

Se i øvrigt udvalgets Forretningsorden for mere information.

 

Udvalgets medlemmer

Pr. oktober 2019 består udvalget af:

Formand og repræsentation for Direktionen: Dekan Ole Skøtt, Sundhedsvidenskab

Humaniora: Institutleder Sharon Millar, Institut for Sprog og Kommunikation
Naturvidenskab: Institutleder Martin Svensson, IMADA
Samfundsvidenskab: Institutleder Jeanette Lemmergaard fra Institut for Marketing og Management
Sundhedsvidenskab: Institutleder Rikke Leth-Larsen, Institut for Regional Sundhedsforskning. Lektor Mette Elmose Andersen, Institut for Psykologi
Teknik: Specialkonsulent Heidi Maglekær Jensen, TEK Dekanatsekretariatet. Lektor Marianne Harbo Frederiksen, Institut for Teknologi og Innovation
Universitetsbiblioteket: Bibliotekschef Bertil F. Dorch
Fællesområdet: Afdelingsleder Jakob Ejersbo, HR-Service
Hovedsamarbejdsudvalget: Gender Equality chefkonsulent Liv Baisner Petersen, GET

 Udvalget sekretariatsbetjenes af Mette Overgård Pedersen, i HR-Service, Tlf. 6550 9124 eller meop@sdu.dk