Skip to main content

Praktisk information

Kl. 00.30 afgår busser fra Campusvej fra P1 og P2 til Odense centrum. Pris 25 kr.

Benyt indgang 59 i forbindelse med ankomst/afgang med taxa.

Vi opfordrer til at parkering sker på P1 og P2 (øst for campus). Adgang hertil sker fra Niels Bohrs Allé, hvor al trafik ad Campusvej ledes øst om campus.

Benyt indgang 59/Krogene Ø.

Du kan også benytte indgang 34/Krogene V. Adgang hertil sker via Fioniavej. Benyt parkering P6, P7, P8 og Pv2

Kommer du på cykel kan du med fordel benytte indgang 23/Gydehutten.

Se PDF oversigtskort over parkering og indgange ved Årsfesten her.

For kørestolsbrugere vil der være adgang til Årsfesten via indgang 59. Dette kræver dog assistance fra en betjent.

Er du kørestolsbruger, skal du derfor kontakte rektorsekretariatet på aarsfest@sdu.dk, så vi kan sikre, at der er en betjent til at assistere dig. 

Prisen for deltagelse i Årsfesten er inkl. garderobe.
Dog gøres opmærksom på, at det kun gælder 1 stk. overtøj, og at det derfor ikke gælder tasker o.l.

Hvis man medbringer mere end 1 stk. overtøj, sker opbevaring på eget ansvar i et ulåst lokale, hvor der ikke vil være opsyn.

Til Årsfesten vil der i løbet af aftenen blive taget fotos og korte videoklip til SDU’s Facebookkonto, Instagramkonto, Twitterkonto og hjemmeside.

Både fotos og levende billeder produceres til reportagebrug i overensstemmelse med medieansvarsloven.

Husk røgfrit miljø indenfor. 

Rygning er ekstraordinært tilladt til Årsfesten i udvalgte gårdhaver (markeret rødt).

Rygeområder

Klik på billedet for at se det i et større format

Nedenstående vedrører kun yderdøre på Campus Odense.

Kl. 12.00

Alle yderdøre låses. Det er dog stadig muligt at benytte medarbejderkort/studiekort og ”ud-tryk”.

Kl. 15.00

Indgang 23, 34, 35 og 59 åbnes i forbindelse med åbningsceremonien. Alle andre indgange låses, således at man ikke længere kan benytte medarbejderkort/studiekort. De grønne ”ud-tryk” på yderdørene vil derfor heller ikke kunne benyttes.

Kl. 17.30

Indgang 23, 34, 35 og 59  er herefter de eneste åbne indgange.

Kl. 01.00

Indgang 23, 34, 47, 53 og 59 og hovedindgangen åbnes. Ved alle andre indgange vil det igen være muligt at benytte medarbejderkort/studiekort samt ”ud-tryk”-knappen.

Kl. 03.00

Indgang 23, 34, 47, 53 og 59 og hovedindgangen låses. Alle yderdøre er igen tilbage til normal tilstand.


NB! I nødstilfælde kan du altid benytte ”nødvrideren”, hvis ”ud-tryk”-knappen ikke virker.
Nødvrideren findes under plastikhætten på alle adgangskontroldøre.Sidst opdateret: 29.10.2021