Priser og hæder

Undervisningspris

Innovationspris

Forskningsformidlingspris

Priser ved SDU's Årsfest

I forbindelse med årsfesten uddeler SDU tre priser for særlige indsatser: Undervisningspris, Innovationspris og Forskningsformidlingspris.

Priserne uddeles hvert år ved universitetets årsfest, og hver pris er på 25.000 kr.

Hver pris tildeles én medarbejder, og den enkelte pris kan ikke deles mellem flere. Det er endvidere et krav, at prismodtagerne er fastansatte og fortsat erhvervsaktive ved SDU. Det er endvidere en betingelse for at modtage en pris, at man er til stede ved årsfesten.

Udover de fælles priser kan fakulteterne vælge at uddele priser for de enkelte fakulteter.

Hvert fakultet fastlægger sin egen procedure, hvor studerende, medarbejdere samt råd, nævn og udvalg (fx studienævn) kan pege på medarbejdere til priserne.

Forslag skal være ledsaget af et CV og cirka en halv sides begrundelse for, hvorfor den pågældende kandidat bør indstilles til at modtage enten Undervisningsprisen, Innovationsprisen  eller Forskningsformidlingsprisen. 

Fristen for fakulteterne for indstilling af prismodtagere til Rektorsekretariatet til alle tre priser er den 6. juni 2019 på mail til Gitte Østerkjærhuus (goe@sdu.dk). 


Hvert fakultet indstiller blandt forslagene en kandidat til hver pris. På baggrund af foreslåede kandidater beslutter direktionen, hvem der skal modtage årets priser ved årsfesten. 

 

I forbindelse med Årsfesten udnævner SDU desuden en række Æresdoktorer.

 

Ny pris under de 17 verdensmål

SDU arbejder ambitiøst og helhjertet med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i hele universitetets virke. For at inspirere alle medarbejdere og studerende til at arbejde med FN’s verdensmål har SDU indstiftet en inspirationspris til at understøtte arbejdet med ”Vores verdensmål”.

 

Inspirationsprisen gives til en gruppe ansatte og/eller studerende, som har gjort en særlig indsats med betydning for et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Indsatsen kan have karakter af forskning, uddannelse og/eller administration. 

Prisen er på 25.000 kr. og kan anvendes efter aftale med rektoratet.

 

Prisen blev uddelt første gang ved årsfesten den 25. oktober 2019, hvor professor Christine Stabell Benn og hendes forskningsgruppe fra Klinisk Institut modtog den.

 

Øvrige priser 

Fyens Stiftstidendes Fellowship

Fyens Stiftstidendes Forskerpris

SDU PhD Award

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies