Menu

Retningslinjer for SDU PhD Award

SDU PhD Award’en bliver tildelt for et fremragende/excellent ph.d.-projekt. Der uddeles hvert år fem priser – én per fakultet. Uddelingen sker ved den årlige ph.d.-afslutning, som koordineres af Maria Tværgaard (mt@sdu.dk) i Rektorsekretariatet.

SDU’s ph.d.-afslutning foregår normalt den første torsdag i juni. Grundlaget for tildeling af SDU PhD Award kan derfor være ph.d.-grader tildelt mellem 1. maj og 1. maj det respektive år forud for ph.d.-afslutningen. De afhandlinger, der kan indgå i første runde, skal som følge heraf være forsvaret i perioden 1. maj 2018 til 1. maj 2019.

Hovedkriterium for tildeling:

Den særligt gode afhandling / det særligt gode projekt bedømt på grundlag af forskningside og forskningshøjde.

Proces og praktik:

Det er op til det enkelte fakultet at planlægge indstillings- og udvælgelsesprocessen for egne kandidater til SDU PhD Award’en. Dog skal grundlaget for tildelingen være det samme hovedkriterium på tværs af fakulteterne jf. ovenfor.

Fakulteterne bedes fremsende relevante informationer om den udvalgte kandidat inden den 15. maj 2019 til Maria Tværgaard (mt@sdu.dk) i Rektorsekretariatet, som varetager den overordnede koordinering af prisen.

Prisen vil være et diplom samt en stor buket blomster.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies