Praksisudvalget

Videnskabeligt arbejde ved SDU skal udføres i overensstemmelse med god videnskabelig praksis. God videnskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed og god forskningsskik. Herunder, at der ikke udvises en adfærd, der kan karakteriseres som ”videnskabelig uredelighed” eller som ”tvivlsom forskningspraksis”.

 

Rektor har nedsat et internt, rådgivende udvalg (Praksisudvalg) til behandling af sager om eventuelle brud på god videnskabelig praksis i forbindelse med forskning ved SDU.

 

Udvalget skal i sager om videnskabelig uredelighed udarbejde en redegørelse til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, og i sager om tvivlsom forskningspraksis udarbejde en redegørelse til rektor om sagen. Se nærmere i ”Regelsæt til sikring af god videnskabelig praksis” godkendt af direktionen den 26. april 2018.

 

Udvalgets sammensætning:

Professor Erik Albæk (formand)
Institut for Statskundskab

Lektor Tønnes Bekker-Nielsen
Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Professor Philippe Grandjean
Institut for Sundhedstjenesteforskning
- Miljømedicin

Professor Henrik Gordon Petersen
Mærsk McKinney Møller Instituttet
 
Professor Jesper Wengel
Kemisk Institut

Henvendelser til Praksisudvalget stiles til rektor Henrik Dam og sendes til:

Sekretær for Praksisudvalget
Sekretariatschef Jørgen Schou
Rektorsekretariatet
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

 

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies