Praksisudvalget

Videnskabeligt arbejde ved SDU skal udføres i overensstemmelse med god videnskabelig praksis. God videnskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed og god forskningsskik. Herunder, at der ikke udvises en adfærd, der kan karakteriseres som ”videnskabelig uredelighed” eller som ”tvivlsom forskningspraksis”.

 

Rektor har nedsat et internt, rådgivende udvalg (Praksisudvalg) til behandling af sager om eventuelle brud på god videnskabelig praksis i forbindelse med forskning ved SDU.

 

Udvalget skal i sager om videnskabelig uredelighed udarbejde en redegørelse til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, og i sager om tvivlsom forskningspraksis udarbejde en redegørelse til rektor om sagen. Se nærmere i ”Regelsæt til sikring af god videnskabelig praksis” godkendt af direktionen den 26. april 2018.

 

Udvalgets sammensætning:

  • Professor Erik Albæk (formand), Institut for Statskundskab
  • Lektor Tønnes Bekker-Nielsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
  •  Professor Philippe Grandjean, Institut for Sundhedstjenesteforskning - Miljømedicin
  • Professor Henrik Gordon Petersen, Mærsk McKinney Møller Instituttet
  • Professor Jesper Wengel, Kemisk Institut

Henvendelser til Praksisudvalget stiles til rektor Henrik Dam og sendes til sekretariatschef Jørgen Schou, som er sekretær for Praksisudvalget. 

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies