Analyseenheden

Analyseenhedens primære opgaver:
  

 • Udvikler strategisk ledelsesinformation
 • Monitorerer strategisk rammekontrakt 2018-2021
 • Monitorerer internationale ranglister
 • Analyserer testbaseret optag
 • Implementering af maskinlæring til prognoser via Advanced Analytics 2019 - 2021
    

Link til Analyseenhedens analytiske webpræsentationer.
(Intern adgang for ansatte på SDU - offentlig anvendelse kun efter aftale.)   

  

Om projekt Advanced Analytics
  

SDU’s bestyrelse og direktion har besluttet at intensivere brugen af advanced analytics til strategisk ledelsesinformation.   

Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde prognoser. I Advanced Analytics afløses traditionelle statistiske metoder af  data analytics og data science.  

  

Advanced Analytics adskiller sig fra klassisk standard afrapportering fra forretningssystemerne ved at have et analytisk prædiktivt fokus, der leverer anbefalinger til større strategiske beslutninger.  Til sammenligning hermed er indholdet i den klassiske ledelsesinformation typisk defineret i forhold til en række legalitetskrav, eksterne indberetningskrav og operationelle ledelsesbehov i organisationen.   

  

SDU ønsker, at projektet:  

 

 •  Styrker ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring - i første omgang vedrørende de studerendes adfærd
 • Styrker potentialer for at udvikle den akademiske læring ved at udvikle webbaserede dashboards, der kan berige underviserne med viden om de studerende, som de underviser
 • Styrker de studerendes mulighed for selv-monitorering og feedback i forhold til deres studieindsats.  

  

Maskinlæringsdelen af projektet har været i EU-udbud i 2018. Fra 2019 forventes de første leverancer fra projektet.   

 

Projektet løber i perioden 2018 – 2021.  

  

Om Den Strategiske Analyseenhed

 

Analyseenheden anvender en moderne data analytics / data science tilgang, hvor vi håndterer alle processer fra etablering af datagrundlag, statistisk bearbejdning, real time monitorering og prædiktive prognoser til visualisering af resultater, præsentation og formidling. Effektiv håndtering af såvel kodesprog som kommunikation er lige vigtigt for os.

 

Analyseenheden orienterer om seneste analyser, projektet advanced analytics m.v. på åbne videndelingsmøder, hvor alle ansatte på SDU er velkommen. Tilmelding er ikke nødvendig, blot mød op i O-100:

Tilmelding er ikke nødvendig, mød blot op i O-100:

 • 27. november 2018 kl. 10.00 – 12.00 (afholdt, fokus på ERC funding + UFM tilsynsdata)  
 • 26. februar 2019 kl. 10.00 – 12.00  
 • 7. maj 2019 kl. 10.00 – 12.00   

 

Flere datoer følger.  

  

I øvrigt er vi altid til rådighed for spørgsmål, gode ideer og forslag til samarbejder, ligesom vi gerne skræddersyr analytiske oplæg til diverse mødesammenhænge med afsæt i vores virke.  

  

Den Strategiske Analyseenhed består af:

 

Team Advanced Analytics 1.0 + testbaseret optag:

Bruno Mølgaard Geertsen, Kandidat i Biologi

Agner Holmbjerg Schibler, Kandidat i Statskundskab

 

Team Advanced Analytics 2.0 + internationale ranking:

Gitte Rønholt Hvidt, Cand.merc. Finansiering

Claus Skov Rosendahl, Kandidat i Matematik & fysik

Adam Peder Wie Sørensen, Ph.d. i Matematik

 

Deskresearch m.v. (studentermedhjælp)

Jean Røsler

Daniel Bloch Larsen

Louise Rasmussen

 

Ledelse

Kontorchef Jacob Jensen, Master i Evaluering (jac@sdu.dk | 6550 9293)  Analyseenheden er etableret 1. juli 2018.  

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies