Menu

Analyseenheden

Analyseenhedens kerneopgaver:
  

 • Udvikler strategisk ledelsesinformation 
 • Monitorerer internationale ranglister
 • Monitorerer strategisk rammekontrakt
 • Implementerer Advanced Analytics
 • Ad hoc analyser til rektoratet 

  

Link til Analyseenhedens analytiske webpræsentationer.
(Intern adgang for ansatte på SDU - offentlig anvendelse kun efter aftale.)   

  

Om projekt Advanced Analytics
  

SDU’s bestyrelse og direktion har besluttet at intensivere brugen af advanced analytics til strategisk ledelsesinformation.   

Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde prognoser.  

  

Advanced Analytics adskiller sig fra klassisk standard afrapportering fra forretningssystemerne ved at have et rent analytisk prædiktivt fokus, der leverer anbefalinger til større strategiske beslutninger.   

Til sammenligning hermed er indholdet i den klassiske ledelsesinformation typisk defineret i forhold til en række legalitetskrav, eksterne indberetningskrav og operationelle ledelsesbehov i organisationen.   

  

SDU ønsker, at projektet:   

  

 • Styrker ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring - i første omgang vedrørende de studerendes adfærd.  
 • Styrker potentialer for at udvikle den akademiske læring ved at udvikle webbaserede dashboards, der kan berige underviserne med viden om de studerende, som de underviser.  
 • Styrker de studerendes mulighed for selv-monitorering og feedback i forhold til deres studieindsats.  

  

Maskinlæringsdelen af projektet er i EU-udbud i 2018. Fra 2019 forventes de første leverancer fra projektet.   

 

Projektet løber i perioden 2018 – 2021.  

  

Om Analyseenheden

  

Analyseenheden orienterer løbende om seneste analyser, projektet advanced analytics m.v. på åbne videndelingsmøder, hvor alle ansatte på SDU er velkomne. 

Tilmelding er ikke nødvendig, mød blot op i O-100:

 • 27. november 2018 kl. 10.00 – 12.00  
 • 26. februar 2019 kl. 10.00 – 12.00  
 • 7. maj 2019 kl. 10.00 – 12.00   

 

Flere datoer følger.  

  

I øvrigt er vi altid til rådighed for spørgsmål, gode ideer og forslag til samarbejder, ligesom vi gerne skræddersyr analytiske oplæg til diverse mødesammenhænge med afsæt i vores virke.  

  

Analyseenheden består af:  

  

Specialkonsulent Agner Holmbjerg Schibler, tlf. 6550 8987, email: agn@sdu.dk 

Chefkonsulent Bruno Mølgaard Geertsen, tlf.: 6550 2085, e-mail: bruno@sdu.dk  

Chefkonsulent Gitte Rønholt Hvidt, tlf.: 6550 2062, e-mail: girh@sdu.dk   

Kontorchef Jacob Jensen, tlf.: 6550 9293, e-mail: jac@sdu.dk  

  

Analyseenheden er etableret 1. juli 2018.  

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies