Skip to main content

Direktionsmøder

Direktionen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekanerne og andre ledelsesrepræsentanter udpeget efter rektors nærmere bestemmelse med rektor som ordførende. Direktionen holder ugentlige møder. Se en oversigt over direktionens møder.

Sidst opdateret: 17.12.2020