Skip to main content

Vores museum

Besøg: www.voresmuseum.dk 


Kontakt
Kirsten Drotner (Programleder)
E-mail: drotner@sdu.dk 
Mobil: 21 35 63 25

Marianne Horn(Programkoordinator)
E-mail: mhorn@sdu.dk
Telefon: 65 50 42 55

Vores museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprogram om innovativ og digital museumsformidling. Programmet samler forskere fra fem universiteter og otte museer. Vi undersøger museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig, og kan ændre sig, for at styrke medborgerskabet for flere brugere.

Programmet støttes af VELUX FONDEN, Nordea-fonden og de deltagende parter.
(Foto: Museumskoncernen Danmarks Borgcenter)