Skip to main content

Om Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Enheden for Klinisk Alkoholforskning (Unit for Clinical Alcohol Research, UCAR) beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandlingen. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv. Vi samarbejder med en vifte af alkoholbehandlings-institutioner, hospitaler og andre i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær som overhovedet muligt og inddrager personale, der efterfølgende skal implementere resultaterne i deres arbejde.

Forskningsenheden ledes til dagligt af Anette Søgård Nielsen. Enheden blev grundlagt i 2013 med Alkoholforskningsprogrammet RESCueH, der omfatter 5 studier - direkte links til studierne findes nedenfor. Studierne er ved at være afviklet, men er blevet integreret i behandlingen af personer, der drikker for meget. Samtidig er der startet nye spændende studier op, blandt andet étsom henvender sig til pårørende til personer, der drikker for meget (CRAFT).

Forskerportal

Find publikationer, forskere og andet fra UCAR.

Klik her

Enhedens projekter

Se alle vores projekter her.

Klik her

Modtagere af PhD

Se hvem der har fået tildelt den akademiske PhD-grad hos os.

Klik her