Skip to main content

Nyt fra Statens Institut for Folkesundhed

Unge, der drikker ofte, oplever flere ulykker og voldsepisoder

Første danske studie om sammenhængen mellem alkohol og ulykker blandt helt unge, viser, at unge, som drikker meget og ofte, oftere kommer galt afsted. Klik her for at se de nye tal.