Skip to main content

 

Ny, opdateret udgave af Alkoholbehandling i Praksis af lektor Anette Søgaard Nielsen er udkommet på Hans Reitzels Forlag. Bogen gennemgår og formidler alle aspekter af den gode alkoholbehandling, sådan som den omfattende nationale og internationale forskning i evidensbaserede behandlingsmetoder på området har vist. Bogen indeholder således en opdateret og praktisk omsættelig viden om, hvad den gode behandling indebærer. Fokus er den ambulante behandling inden for en kognitiv forståelsesramme, og der tages fat om emner som: skabelse af kontakt til den drikkende, informationsgivning, basal udredning, psykoedukation, motiverende samtaler, psykosocial behandling, inddragelse af pårørende, opmærksomhed på børn og kvalitetssikring af behandlingen.

 

https://hansreitzel.dk/products/alkoholbehandling-i-praksis-bog-19339-9788741272566