Skip to main content

Jeppe Tryggedsson

Videnskabelig assistent

Email: jtryggedsson@health.sdu.dk

Jeppe Tryggedsson har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet. Til daglig arbejder han som videnskabelig assistent, hvor han er tilknyttet Relay projektet. I projektet undersøges det om en intervention, der blev foretaget på udvalgte somatiske afdelinger i Odense og Aabenraa, kan øge mængden af personer, der efterfølgende møder op i den offentlige alkoholbehandling, når de har brug for det. Ved at anvende registerdata er der blevet foretaget en økonomisk evaluering, som undersøger om der er en forskel i kontrol og interventionsgruppens kontakt med sundhedsvæsenet i form af deres sundhedsomkostninger, samt om der er forskelle i deres sociale omkostninger, og om der er forskelle i deres arbejdsmarkedstilknytning og dermed deres produktivitetsomkostninger, 12 måneder efter de er udskrevet. Jeppe er ansat til at lave supplerende analyser, der undersøger disse forhold hhv. 36 måneder før indlæggelse, samt foretage en yderligere opfølgning 36 måneder efter patienterne er udskrevet.

Derudover har Jeppe modtaget en bevilling til udarbejdelse af en ph.d.-protokol på et projekt, der omhandler fem og ti års opfølgning af borgere i Odense Kommune, med svær sindslidelse, alkohol- og/eller stofmisbrug.