Skip to main content

Analyse af kliniske data

Med udgangspunkt i anonymiserede data fra alkoholbehandlingen i Odense undersøges her en stribe faktorer, der har betydning for behandlingstilrettelæggelse og udbyttet af behandling. F.eks. undersøges, om det faktum, at man har børn under 18 år har betydning for, i hvilken grad man fuldfører behandling for alkoholproblemer og har effekt af behandlingen, - ligesom det undersøges, hvorvidt tilstedeværelsen af forskellige psykiske lidelser samtidig med alkoholproblemet påvirker effekt af behandling. Vi er også i gang med at undersøge, om det har betydning for effekt af behandling, om man selv er vokset op i en familie med alkoholproblemer eller om man repræsenterer ’1. generation’ med alkoholproblemer. I dette projekt analyserer vi med andre ord en stribe faktorers betydning for alkoholbehandling.