Skip to main content

Alkohol og selvoplevet stress

Alkohol og selvoplevet stress-projektet beskriver – med udgangspunkt i data fra Elderly-study – sammenhængen mellem selvoplevet stress og afhængighed af alkohol blandt ældre. Det er vigtigt at være opmærksomme på selvoplevet stress, fordi tidligere undersøgelser antyder, at selvoplevet stress har betydning for udbytte af behandlingen for alkoholproblemer. Projektet her undersøger desuden, hvordan selvoplevet stress spiller sammen med graden af alkoholafhængighed og undersøger i samme forbindelse, om graden af social støtte også har betydning i den sammenhæng.