Skip to main content

Alkohol og kultur

Alkohol og kultur er et projekt under Uses of Literature, som ledes af Institut for Kulturvidenskaber. I Alkohol og kultur har vi for det første bragt litterater og alkoholforskere sammen for at drøfte, hvad der spiller ind på brugen af alkohol og udviklingen af alkoholproblemer. Dette møde ledte frem til et nummer af Nordic Journal of Alcohol and Drugs (NAD), hvor deltagerne beskrev alkohol og alkoholproblemer fra forskellige vinkler, i enkelte tilfælde i artikler, der var skrevet i fællesskab mellem litterat og alkoholforsker. For det andet arbejder vi i Alkohol og kultur på at skabe og få udgivet en antologi med udvalgte danske skønlitterære tekster, der kan bidrage til vores forståelse af den danske alkoholkultur.