Skip to main content

Evaluering af RESPEKT-kampagnen

Massemediekampagner har tidligere vist sig effektive i forhold til at påvirke sundhedsadfærd, herunder alkoholrelateret adfærd, men kvaliteten af hidtidige studier har ikke været høj, og ikke alle kampagner har været evalueret. Da kun 10% af de danskere, der har et alkoholproblem, er i behandling, er det relevant at undersøge om massemediekampagnen RESPEKT har påvirket sundhedsadfærden blandt danskere med alkoholproblemer. Derfor er formålet med studiet at evaluere den årlige massemediekampagne RESPEKT, som har til hensigt at reducere stigmatisering og øge kendskabet til mulighederne for behandling af alkoholproblemer.