Skip to main content

RELIP

Et ud af 7 dødsfald blandt mænd og et ud af 13 dødsfald blandt kvinder i Europa skyldes alkoholforbrug. Formålet med dette projekt er at øge sundhedsvæsenets muligheder for at forbygge disse dødsfald. 

RELIP-projektet vil udvikle en algoritme, der gør det muligt at udnytte de allerede eksisterende oplysninger i journalen til at sikre en tidlig identifikation af et problematisk og komplicerende alkoholforbrug blandt indlagte patienter. Målet med projektet er dels at udvikle en klinisk relevant platform for personalet til at foretage tidlig intervention overfor alkoholproblemer, dels at udvikle og afprøve en model for, hvordan man generelt kan udnytte allerede indsamlede journaldata på en relevant måde til at informere personalet om patientsymptomer uden at det medfører øget tidsforbrug eller øget dokumentationsindsamling. Erfaringer med udviklingen af algoritmer til identifikation af alkoholproblemer forventes således at kunne udnyttes på en række områder.