Skip to main content

Feasibility-studie af 15-metoden hos praktiserende læger

En 15-metodersstrategi er udviklet til at blive brugt af praktiserende læger. Strategien er let at lære og implementere og har til formål at identificere og behandle patienter med mild til moderat alcohol use disorder (AUD).

Studiet vil undersøge gennemførligheden af 15-metodersstrategien blandt danske praktiserende læger. Hvis den er gennemførlig, vil metoden blive undersøgt nærmere i et randomiseret-kontrolleret studie, der inkluderer patienter, som de praktiserende læger selv har identificeret blandt deres patienter.

Læs mere om projektet

Find blandt andet publikationer og forskere tilknyttet projektet.

Klik her