Skip to main content

Evaluering af behandling i Grønland

I det grønlandske studie evaluerer vi på implementeringen af det nationale behandlingstilbud for afhængighed af alkohol, hash og spil i Grønland. Behandlingstilbuddet startede i 2016 og er baseret på nuværende evidens og best pratice fra vestlige lande, men der forelægger endnu ikke ret meget viden fra befolkninger som den grønlandske. Derfor vil studiet undersøge, hvorvidt behandlingen passer til befolkningen. Studiet vil også undersøge implementeringsprocessen samt hvilke barrierer og facilitatorer, der har været, og om det etablerede tilbud så faktisk matcher det, der var ønsket. Derudover vil studiet undersøge effekten af behandlingstilbuddet før og efter implementeringen er afsluttet, hvor to grupper vil blive sammenlignet på forskellige parametre ved behandlingsstart, -afslutning og ved opfølgning.  

Læs mere om projektet

Find blandt andet publikationer og forskere tilknyttet projektet.

Klik her