Skip to main content

CRAFT

Siden 1. januar 2018 har 22 alkoholbehandlingsinstitutioner i Danmark tilbudt CRAFT til pårørende til alkoholafhængige, som en del af et forskningsprojekt iværksat af Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU.

CRAFT er rådgivning og vejledning til personer som er pårørende til den drikkende som ikke ønsker at gå i behandling. Formålet med CRAFT er at give den pårørende redskaber til at ændre deres egen adfærd og styrke deres handlekraft på tre områder:

  • At kunne være med til at motivere den der har et problem med alkohol til at gå i behandling

  • At blive bedre til at håndtere problemer mellem sig selv og den der drikker

  • At udvikle strategier til at passe på sig selv i risikable situationer fx hvis den som drikker er voldelig.

I forskningsprojektet tilbydes CRAFT som individuel, gruppe- eller selvhjælpsintervention. Der er trukket lod mellem de 18 institutioner om hvilken behandling de skal tilbyde. Når den pårørende henvender sig i alkoholbehandlingen bliver de tilbudt at deltage i CRAFT i en af de tre former for intervention (individuel, gruppe eller selvhjælp). Den individuelle terapi og gruppeterapien forløbet over 6 sessioner og varetages af terapeuter som er uddannet i CRAFT metoden. Ved selvhjælpsinterventionen får den pårørende udleveret en selvhjælpsbog, som de skal læse på egen hånd.

De 17 alkoholbehandlingsinstitutioner som er med er:

 

Jylland:              Aarhus, Syddjurs, Esbjerg, Silkeborg, Thisted,Randers

                                 Vejle, Favrskov og Holstebro

Sjælland:          Novavi i: Glostrup, Amager, Herlev, Hvidovre, Køge,

                                 Lyngby, Roskilde, Næstved, KABS city og Helsingør

Fyn:                      Odense, Svendborg ,Nyborg.

 

Projektet er støttet af Trygfonden, Psykiatriens forskningsfond og SDU.