Skip to main content

Relay-projektet

I Relay-projektet undersøger vi om et RCT-studie, der blev foretaget på udvalgte somatiske afdelinger i Odense og Aabenraa, kan øge mængden af personer der opsøger den offentlige alkoholbehandling, når de har brug for det. Patienterne udfyldte et spørgeskema hvor deres alkoholforbrug blev screenet ved hjælp af AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) og patienterne der scorede 8 point og derover blev inkluderet i studiet.

Interventionen bestod i at personale fra alkoholbehandlingen talte med patienterne om deres alkoholforbrug i 20 minutter og patienterne i kontrolgruppen modtog den normale behandling, som oftest er at de får en brochure af personalet på afdelingen. Når der er gået 12 måneder efter de er udskrevet, bruger vi registerdata til at foretage en økonomisk evaluering, hvor vi undersøger om der er en forskel i kontrol- og interventionsgruppens kontakt med sundhedsvæsenet i form af deres sundhedsomkostninger samt om der er forskelle i deres sociale omkostninger og deres arbejdsmarkedstilknytning og dermed deres produktivitetsomkostninger. I sidste ende undersøger vi om interventionen er omkostningseffektiv i forhold til kontrolgruppen.