Skip to main content

Elderly-studiet

Elderly-studiet undersøger kvaliteten af selvrapportede data vedrørende alkoholindtag hos patienter på 60 år eller derover, som er indskrevne i alkoholbehandling. 

 

Vi undersøger ved hjælp af analyse af hårprøver, som er taget på patienterne,  om patienterne giver korrekte oplysninger om, hvor meget alkohol de har drukket i månederne op til hårprøvetagningen, og om der er nogle specielle karakteristika for de patienter, som ikke oplyser korrekt. Ligeledes undersøger vi, om denne gruppe patienter har dårligere effekt af alkoholbehandling end patienter, som oplyser korrekt om deres alkoholforbrug.

Læs mere om projektet

Find blandt andet publikationer og forskere tilknyttet projektet.

Klik her