Skip to main content
Cue Exposure-studiet var et randomiseret-kontrolleret studie, hvor efterbehandling baseret på cue exposure-behandling (CET) formidlet af enten en behandler eller gennem en smartphoneapplikation med standard efterbehandling sammenlignes. Begge typer efterbehandling har til formål at forebygge tilbagevendende tilfælde af skadeligt alkoholforbrug. Konklusionen i studiet er, at hverken efterbehandling baseret på CET med trangspecifikke mestringsevner (urge-specific coping skills, USCS) udført i gruppesessioner eller smartphoneapplikationen øgede effektiviteten af den primære alkoholbehandling.
Selvom studiet er afsluttet, arbejder UCAR videre med det i form af at lave delundersøgelser og analysere de store mængder data, der er indsamlet i studiet.