Skip to main content

Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Formålet med Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Enheden for Klinisk Alkoholforskning (Unit for Clinical Alcohol Research, UCAR) beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandlingen. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv. Vi samarbejder med en vifte af alkoholbehandlingsinstitutioner, hospitaler og andre i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær som overhovedet muligt og inddrager personale, der skal efterfølgende skal implementere resultaterne i deres arbejdsdag. Forskningsenheden ledes til daglig af Anette Søgård Nielsen. Enheden blev grundlagt i 2013 med Alkoholforsknings program RESCueH, der omfatter 5 studier. Studierne er ved at være afviklet, men er blevet integreret i behandlingen af personer der drikker for meget. Samtidig er der startet nye spændende studier op, blandt andet ét som henvender sig til pårørende til personer, der drikker for meget.

 

 

 

 

 

 

 


"Det spændende ved at arbejde med alkoholforskning er, at alkohol både spiller en rolle i forhold til biologi, kultur og livsstil. Samtidig har et alkoholmisbrug stor betydning både for den drikkende og dennes familie og omgivelser, så jeg føler virkelig at man kan være med til at gøre en forskel på dette område,, Rikke Hellum

Se mere

"Jeg håber det kan bidrage til et mere nuanceret billede af danske ældre og deres alkoholvaner." Anna Mejldal

Se mere

Send os en e-mail på følgende adresse: UCAR@health.sdu.dk