Menu

Enheden for Klinisk AlkoholforskningFormålet med Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Enheden for Klinisk Alkoholforskning (Unit of Clinical Research, UCAR) beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandlingen. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv. Vi samarbejder med en vifte af alkoholbehandlingsinstitutioner, hospitaler og andre, der er i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær, som overhovedet muligt og inddrager personale, der skal efterfølgende skal implementere resultaterne i deres dagligdag. Forskningsenheden ledes til daglig af Anette Søgård Nielsen. Enheden blev grundlagt i 2013 med de 5 nedenstående studier. Studierne er ved at være afviklet, men blevet integreret i behandlingen af personer der drikker for meget. Samtidig er der startet nye spændende studier op, blandt andet et der henvender sig til pårørende til personer, der drikker for meget.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies