Menu

Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Enheden for Klinisk Alkoholforskning (Unit of Clinical Research, UCAR) beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandlingen. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv.

Vi samarbejder med en vifte af alkoholbehandlingsinstitutioner, hospitaler og andre, der er i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær, som overhovedet muligt og inddrager personale, der skal efterfølgende skal implementere resultaterne i deres dagligdag.

Den 1. april 2013 åbnede forskningsprogrammet RESCueH. RESCueH består af 5 studier, der har som mål at bedre ambulant alkoholbehandling. RESCueH-studierne drives af Enheden for Klinisk Alkoholforskning på SDU, og studierne er finansieret af Lundbeckfonden, TrygfondenRegion Syddanmark og Syddansk Universitet.

RESCueH er et akronym, der står for studierne: Relay-studiet, Elderly-studiet, Self-match studiet, Cue Exposure-studiet og Healthy Lifestyle-studiet. Studierne vil blive gennemført i løbet af de næste 5 år. Alle studier er randomiserede undersøgelser.

Forskergruppen bag RESCueH består af:
Professor Bent Nielsen, videnskabelig ansvarlig, Psykiatrisk Forskningsenhed og Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Klinisk Institut, SDU
Professor Kjeld Andersen, Psykiatrisk Forskningsenhed og Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Klinisk Institut, SDU
Professor Kirsten Kaya Roessler, Psykologisk Institut, Syddansk Universitet
Professor Claus Thorn Ekstrøm, Biostatistik, Københavns Universitet
Adj. professor Jes Søgaard, Aarhus Universitet
Professor Gerhard Buehringer, Dresden Universitet og IFT, München
Professor Michael Bogenschutz, CASAA, UNH
Programdirektør Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies