Skip to main content

Specialiserede test- og innovationsfaciliteter

 

Faciliteter

 

 

Lyddødt rum.
Til akustiske målinger. Rummet er opbygget med et fritfelt måleområde på ca. 4x3x2 m. Det overholder standarderne indenfor for målinger ned til 200 Hz. Der er to kontrolrum ved indgangene til rummet.

Kontaktperson: Lektor Peter Møller Juhl, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

 

Kemiteknik.
Kemiteknik laboratorium med opbygninger af pilotanlæg til destillation, ekstraktion, etc.

Kontaktperson: Lektor Knud Villy Christensen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi.            

 

Rent rums laboratorium.
Laboratorium til fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb, pådampning af metaller, fremstilling af prototyper af f.eks. organiske solceller. Analyser med optiske- og elektron- mikroskoper samt strukturanalyser med He-Ion mikroskop.

Kontaktperson: Specialkonsulent, Arkadiusz Jaroslaw Goszcak, Mads Clausen Instituttet            

 

Betonlaboratorium.
Testlaboratorium på ca. 300 m2 med beton spænddæk. Der er træk / tryk test faciliteter til f.eks. test og måling på armering og betonbjælker. Trykcylindre går op til 150 tons.

Kontaktperson: Adjunkt Henrik Brøner Jørgensen, Institut for Teknologi og Innovation            

 

Innovation lab.
Innovation lab. faciliterer innovationsprocessen, hvor der anvendes en tværfaglig tilgang, der kombinerer design-, forretnings- og ingeniørforståelse. Der kan afholdes workshops og seminarer.

Kontaktperson: Innovation lab. manager Martina Simurda, Mads Clausen Instituttet            

 

Materialelaboratorium
Test og målelaboratorium med instrumenter til for eksempel styrketest af metalprøver. Træktest op til 5 tons.

Kontaktperson: Lektor Søren Wiatr Borg, Institut for Teknologi og Innovation