Skip to main content

Rådgivning, udvikling og avancerede testfaciliteter

 Det Tekniske Fakultet stiller sin viden til rådighed for virksomheder og institutioner gennem samarbejdsprojekter med forskere og undervisere. Forudsætningen er at den aktuelle opgave som virksomheden eller institutionen ønsker løst kan passe til de kompetencer og interesser der findes på fakultetet.

Samarbejdet aftales enten i form af et forskningsprojekt eller en konsulentopgave.

Rettighederne til resultaterne og den viden der opbygges deles mellem parterne afhængigt af formen for samarbejde og hvor stor en del hver part har bidraget med. Inden arbejde begyndes aftales samarbejdet i form af en skriftlig samarbejdsaftale hvor der indgår en kort beskrivelse af opgaven, tidsplanen og budgettet. Inden aftalen er klar er begge parters forventninger afstemt ved møder og dialog.

Er der behov for ekstern finansiering til samarbejdet undersøger vi mulighederne for at søge støtte til finansieringen hos offentlige og private fonde.

Kontakt chefkonsulent Mogens Brabech E-mail: mbra@tek.sdu.dk eller telefon +45 6550 7310 for yderlige afklaring om mulighederne for samarbejde med forskere og undervisere.