Tilskud til innovation

ErhvervsPhD - / InnovationsFonden 
Treårigt forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

ErhvervsPostdoc - / InnovationsFonden  
Forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

Grand Solutions/ InnovationsFonden 
Fonden støtter fremsynede idéer med et stort potentiale og en risikoprofil, som betyder at virksomheder ikke kan påtage sig at forfølge idéerne på egen hånd.
Læs her - eller kontakt en medarbejder

InnoBooster / InnovationsFonden
Tilskud til små og mellemstore virksomheder, iværksættere eller forskere med kommercielt lovende ideer på op til 5 mio. kr. Tilskuddet anvendes til samarbejde med forsker, leje af en forsker eller ny-ansættelse af højtuddannet med løntilskud. 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

GUDP - Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram 
Større og mindre udviklingsprojekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet .
Læs her - eller kontakt en medarbejder

EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Større og mindre udviklingsprojekter med fokus på nye innovative energiteknologier .
Læs her - eller kontakt en medarbejder

MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Større og mindre projekter med det formål, at udvikle og demonstrere nye og mere miljøeffektive teknologier 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

Markedsmodningsfonden
Tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes.
Læs her - eller kontakt en medarbejder

EU-projekter - Horizon2020
Forskellige muligheder afhængig af udviklingsbehovets karakter.
Kontakt en medarbejder

Eurostars 
Støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher.
Læs mere her eller kontakt en medarbejder

 fermentering

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies