Skip to main content

ErhvervsPhD

Et erhvervsPhD projekt er et erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet.

ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet, og arbejder på det samme projekt begge steder.
Læs her om hvad virksomheder som Universal Robots og C.C. Jensen har ud af at indgå i samarbejde om Erhvervs-PhD-projekt 

Varighed: 3 år

Krav til virksomhed
Brancheindsigt og en uddannelse på bachelorniveau samt generel erfaring med projektemnet. Forskningserfaring er stadig ikke et krav

Tilskud
Det månedlige løntilskud til virksomheder op til 17.000 kr., men må højst udgøre 50 % af den samlede bruttoløn over en regnskabsperiode

Ansøgningsfrister 2018: 6. februar, 2. maj  og 25. september kl. 12:00 (der er pt. ingen særlig frist for offentlige ErhvervsPhD projekter i 2018)
Information kan findes på Innovationsfondens hjemmeside: Link til Innovationsfonden