Skip to main content

Forskningssamarbejde

• Fælles forskningsprojekter er en meget anvendt platform for samarbejde. Indhold og rammer for forskningsprojekter defineres i fællesskab og dermed sikres både virksomhedens og forskerens interesser. Økonomien for projektet kan dækkes af enten virksomheden eller af eksterne forskningsmidler fra nationale eller internationale tilskudsprogrammer.

• Virksomheder kan indgå i forskningssamarbejde via erhvervsPhD eller erhvervsPostdoc. Ved disse ordninger uddannes eller ansættes forsker i virksomheden og gennemfører forskningsprojekter med adgang vejlederressourcer samt specialiserede faciliteter ved Det Tekniske fakultet.

• Forskningssamarbejde kan også gennemføres som samfinansieret forskning uden eksterne forskningsmidler. Samarbejdsaftaler om finansiering, leverancer og rettigheder indgås forud for samarbejdet.

Kontakt Lone Søvad Madsen   på mail: lsma@tek.sdu.dk eller telefon: 6550 9644 for afklaring om den bedste form for samarbejde.