Skip to main content

Forskningen på TEK er unik og forskelligartet, som årligt udmønter sig i mange forsknings- og innovationsprojekter. Vores team bestående af fire erfarne projektkoordinatorer, som sørger for optimal koordinering, vidensdeling og afrapportering i forhold til de forskningsprojekter, der er eksternt støttet. Vi garanterer, at projekterne afvikles i tråd med SDU's strategi og regelsæt. 

Vi arbejder tæt sammen med den faglige projektleder omkring  organiseringen og implementeringen af projekterne og fokuserer på, at projektets mål opnås inden for projektets tidsmæssige og økonomiske rammer. 

Vi tilbyder assistance og vejledning i forhold til følgende opgaver: 

  • Udarbejdelse og ændringer af kontrakter og samarbejdsaftaler
  • Faglig og økonomisk afrapportering
  • Rådgivning af projektleder og projektkonsortium
  • Formidling af projektaktiviteter og -resultater
  • Organisering af projektmøder, workshops, konferencer og andre projektrelaterede events 

Servicen leveres mod betaling af et administrationsgebyr. Dette sker via administrationsmidlerne til projektet.