Skip to main content

Forskere på SDU kan få assistance til juridiske kontrakter omhandlende:

  • Støttebreve og hensigtserklæringer (MoU)
  • Fortrolighedsaftaler (NDA)
  • Indkøb af ydelser og udstyr på særlige vilkår
  • Medfinansierede samarbejdsaftaler
  • Kommercielle samarbejdsaftaler

Generelt, skal alle aftaler godkende af SDU RIO og institutlederen. Dette gælder også fortrolighedsaftalerne, som kun underskrives af institutlederen.

TEK Innovation konsulterer forskere med at identificere den bedst mulige løsning og kontraktmæssige ramme. Desuden, hjælper vi med at identificere prissætninger for kommercielle aktiviteter.

Aftaler relateret til projekter
I tilfælde af fortrolighedsaftaler og standardaftaler relateret til et projekt, kontakt SDU RIO direkte (contracts@sdu.dk). De tjekker og godkender disse projekter i dialog med alle forskere.

Fortrolighedsaftaler mellem studerende, virksomheder og vejledere

Studerende og vejledere er involverede i kontrakter, når der skal laves semesterprojekter, hvor de skal samarbejde med en virksomhed. Virksomhederne vil ofte gerne have en formel samarbejdsaftale, hvis hovedformål er at holde fortrolige oplysninger hemmelige (NDA). Disse guidelines kan findes på Blackboard, eller du kan kontakte tek-contracts@tek.sdu.dk.

Desuden, er TEK Contracts involveret i andre forskellige bindende aftaler også: støttebreve og hensigtserklæringer (MoU), indkøb af ydelser og udstyr på særlige vilkår, overførsel af projekter mellem universiteter, forlængelse af projektaftaler, m.m.

Vejledning til de studerende