Skip to main content

IPR og Patenter

IPR og Patenter

Forsknings- og samarbejdsprojekter kan give anledning til patenter på nye opfindelser  .

TEK Innovation faciliterer at ideerne behandles i Det Tekniske Fakultets patentudvalg og der udarbejdes indstillinger til SDU’s Patentkontor.

De patenterbare ideer sikres på den måde, og virksomheder der deltager i samarbejdsprojektet har muligheden for at erhverve licens til den kommercielle udnyttelse af patentet.

Spørgsmål omkring IPR ( Intellectual Property Rights) og patenter i forsknings- og udviklingsprojekter rettes til chefkonsulent for erhvervssamarbejde  Mogens Brabech, Email: mbra@tek.sdu.dk  eller telefon:  +45 27 78 73 10